På denne siden finner dere støtte til å jobbe med engelsk på barne- og ungdomstrinnet.

Faget skal gi elevene et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn. Engelsk skal bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse av ulike levemåter, tenkesett og kommunikasjonsmønstre.

Du kan lese mer om dette i læreplanen for engelsk.

Eksempel for barne- og ungdomstrinnet

Vi har laget eksempler på to temaer dere kan jobbe med i engelskfaget.