Grunnleggende ferdigheterEngelsk (ENG01‑04)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter