Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter