Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke
  digitale ressurser for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og samtalepartnere
 • lytte
  til og gjenkjenne språklyder og stavelser i ord
 • koble språklyder til bokstaver og stavemønstre og trekke bokstavlyder sammen til ord
 • lytte
  til og utforske
  det engelske alfabetet og uttalemønstre i lek- og sangaktiviteter
 • oppdage høyfrekvente ord og fraser i ulike type tekster
 • stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og bruke
  noen høflighetsuttrykk
 • delta i innøvde dialoger og spontane samtaler om egne behov og følelser, dagligliv og interesser
 • oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • lytte
  til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker
 • lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger
 • tilegne seg ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig barnelitteratur og barnekultur

Underveisvurdering