Gyldighet og innføringEngelsk (ENG01‑04)

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

For 10. trinn

Kommende versjon

For 10. trinn

Utgåtte versjoner

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

Fullstendig utgått