Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

Innledning

Dette rammeverket er en oppfølging av eksamensgruppas anbefalinger knyttet til behovet for å styrke det metodiske grunnlaget for arbeidet med eksamen. Eksamensgruppa besto av forskere og representanter for organisasjonene i fagfornyelsen. Vi har lagt kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene til eksamensgruppa til grunn for arbeidet.

Utkastet til rammeverk er vurdert bl.a. av vår eksterne kvalitetssikrer EKVA og CEMO ved UiO som har gitt viktige bidrag til denne versjonen. Fagmiljøer ved NTNU og UiB har benyttet en foreløpig versjon av rammeverket for arbeidet med å utvikle eksamen i fagfornyelsen, som har gitt verdifulle erfaringer fra blant annet utprøvinger av oppgaver med elever og lærere. 

Utkastet til rammeverk er forankret i referansegruppen for videreutvikling av vurderingsordningen. Referansegruppen består av organisasjonene i fagfornyelsen som har drøftet rammeverkets innhold og som har kommet med innspill som er forsøkt innarbeidet i denne versjonen.

Rammeverket vil endres i lys av erfaringene våre oppgaveutviklere gjør seg med å bruke det i samarbeid med våre fagansvarlige. Vi vil også vurdere endringsbehov for å ta rammeverket i bruk i programfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!