Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

1. Hva er formålet med rammeverket?

Dette rammeverket skal gi dere som lager eksamen hjelp til å utvikle eksamensoppgaver av god kvalitet. I rammeverket beskrives først føringer for eksamen og kvalitetskriterier for utvikling av eksamen. Deretter finner dere retningslinjer for å utvikle og kvalitetssikre oppgaver og vurderingskriterier.  

Kvalitetskriteriene for eksamen er: 

  • Validitet
  • Reliabilitet
  • Rettferdighet
  • Håndterbarhet

Hva disse kriteriene betyr finner du beskrevet lenger ned i teksten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!