Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

7. Oppsummering

For at eksamen skal kunne møte kravene til validitet, reliabilitet, rettferdighet og håndterbarhet må oppgaveutviklingen gjøres ut fra den beskrivelsen dere har laget av kompetansen og det faglige innholdet (konstruktet), som baseres på læreplanen. Kandidatene skal ha mulighet til å vise kompetanse på flere og varierte måter, noe som innebærer at en eksamen må inneholde ulike typer oppgaver. Eksamen skal inneholde oppgaver som i størst mulig grad skal kunne løses av alle kandidater, inkludert kandidater med særskilte behov. Det er også viktig at eksamen legger til rette for at de som tar eksamen skal kunne bruke tillatte hjelpemidler på en hensiktsmessig og sammenlignbar måte. Ved utvikling av eksamen må dere i tillegg sørge for at oppgavene ikke har innhold som kan oppleves støtende. Videre må dere sørge for at vurderingskriterier, antall oppgaver og vurderingsprosedyrer bidrar til høy nok reliabilitet.

For å sikre validitet, reliabilitet, rettferdighet og håndterbarhet skal oppgaver også piloteres. Det betyr at de prøves ut i forkant av eksamen og analyseres med psykometriske metoder.

Kildeliste

  • Cizek, G. J. (2012). Setting performance standards: Foundations, methods, and innovations (2nd ed.). Routledge.
  • Forskrift til opplæringslova. (2020), Lovdata.
  • Haladyna, T. & Rodriguez, M. (2013). Developing and validating test items. Routledge.
  • Lane, Raymond, & Haladyna (eds.) (2016). Handbook of test development. Routledge.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!