Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

3. Læreplanen er utgangspunkt for det vi prøver til eksamen

En forutsetning for at en eksamen skal kunne gi riktig informasjon om kompetansen til kandidaten er at dere bruker læreplanen og lager en beskrivelse av kompetansen og det faglige innholdet som skal prøves til eksamen. Denne beskrivelsen kaller vi et konstrukt. Konstruktet skal i utgangspunktet ligge fast og følge læreplanen, men kan justeres ved behov. Beskrivelsen vil for eksempel redegjøre for den norskfaglige, matematikkfaglige eller samfunnsfaglige kompetansen det er aktuelt å prøve på eksamen. 

Konstruktet vil, gitt de praktiske begrensningene som ligger i eksamen, være noe smalere enn den kompetansen som hele læreplanen og opplæringen legger opp til. Dette er også tydeliggjort i forskriften der det står at eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse «i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen». Hvor stor del av kompetansen i læreplanen som prøves til eksamen, kan variere blant annet ut fra eksamensform, tidsramme og hvordan kompetansemålene er formulert i læreplanene (Udir-2-2020). Dette er en viktig diskusjon dere må ta i det enkelte fag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!