Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

2. Hva sier forskriften om eksamen?

Forskrift til opplæringsloven legger føringer for eksamen som dere må følge når vi utvikler og vurderer eksamen. Her står det at:  

  • Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen, lærekandidaten eller praksisbrevkandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag. (§3-14).
  • Eksamen skal vere i samsvar med kompetansemåla i læreplanen (§ 3-22)
  • Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen (§ 3-3)
  • Eksamen skal gi eleven eller privatisten høve til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mogleg ut frå eksamensforma (§3-22)
  • Ein eksamenskarakter skal vere uttrykk for den kompetansen kvar enkelt elev eller privatist viser på eksamen. (§3-22)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!