Barns trivsel - voksnes ansvar

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen.  Denne veiledningen handler om hvordan dere som ansatte kan støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Veilederen er fra 2012, men innholdet om rammeplanen er endret etter ny rammeplan.

Liten hånd holder i stor hånd