Utdanningsspeilet 2022

Digital praksis i barnehagen

I spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge» høsten 2021 svarer 6 av 10 barnehager at de har anskaffet administrative digitale verktøy, og nær halvparten at de har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året (Naper mfl. 2022).

Spørreundersøkelsen viser også at 9 av 10 barnehager bruker digitale verktøy enten daglig eller ukentlig til å kommunisere med foresatte. I tillegg bruker 8 av 10 digitale verktøy for å dokumentere det pedagogiske arbeidet, og 6 av 10 bruker det for å planlegge og vurdere aktiviteter i forbindelse med barns lek og læring.

Mer enn 8 av 10 barnehager svarer at de har etablert rutiner for sikker behandling av bilder, rutiner for å informere foreldre om bruk av bilder som de selv tar av barn i barnehagen, og rutiner for hvilke situasjoner det kan tas bilder av barna i.