Utdanningsspeilet 2022

Den digitale tilstanden i skole og barnehage

Elevenes digitale ferdigheter er en forutsetning for livsmestring og for å lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse (Kunnskapsdepartementet 2017).

De aller fleste elevene har sin egen digitale enhet. På barneskolen er det vanligst å bruke nettbrett, mens PC eller Mac blir vanligere på ungdomsskolen og videregående. Skolelederne er stort sett fornøyd med både infrastruktur og digitale enheter for lærere og elever.

Skolene bruker vanligvis både digitale og trykte læremidler, men omsetningen av digitale læremidler har økt de siste årene. Over halvparten av skolene har hovedsakelig kjøpt inn digitale læremidler til det nye læreplanverket. Lærerne har stor innflytelse på hva slags læremidler skolene kjøper inn.

Økt digitalisering endrer også skolens utfordringsbilde. Personvern og datasikkerhet i skolen blir omtalt i 8 av 10 kommuners planer for digitalisering.

Elevene rapporterer om at de bruker digitale verktøy for å lære i de aller fleste fagene, og at de lærer å være kritisk til informasjonen de finner på nettet.

De fleste barnehager bruker digitale verktøy for å dokumentere det pedagogiske arbeidet og til å kommunisere med foresatte, og 6 av 10 bruker det for å planlegge og vurdere aktiviteter i forbindelse med barns lek og læring.