Utdanningsspeilet 2021

Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. I årets utgave ser vi nærmere på digitaliseringen av skolen og konsekvenser av koronapandemien. 

Innhold