Oversikt 2003–2019

Funn fra Monitor

Monitor var en undersøkelse av digitalisering i skole og barnehage, som ble gjennomført av Senter for IKT i utdanningen.

Monitor barnehage

Barnehagemonitor var en kartlegging som ble gjennomført i 2013 og 2015. Målet var å gi et bilde av barnehagens tilgang til digitale verktøy i barnehagen, samt de ansattes kompetanse og holdninger.

Monitor skole

Monitor skole var en kvantitativ undersøkelse som ble gjennomført hvert annet år i perioden 2003–2019. Hensikten var å kartlegge elevers digitale kompetanse på 7. trinn,
9. trinn og vg2. Undersøkelsen omfattet holdninger til IKT, bruk av IKT, valg og utvikling av læringsstrategier, og læringsutbytte.

Studien viser sammenhenger mellom mål i Kunnskapsløftet, bruk av digitale verktøy og elevers læringsutbytte. Den er et kunnskapsbidrag til lærere, skoler, skoleeiere, foresatte og myndigheter om bruk av IKT og digitale læringsressurser i skolen.