ITU Monitor 2007

ITU Monitor ble første gang gjennomført i 2003 blant elever, lærere, rektorer, IKT-ansvarlige og foresatte i 7. klasse, 9. klasse og i videregående skolers andre klassetrinn.

Første gang utgitt i 2007 på ITU.no.

Hva er Monitor?