Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

Dette var andre gang Senter for IKT i utdanningen gjennomførte en kvalitativ Monitor.

Rapporten ble publisert første gang på iktsenteret.no i 2012.

 I en kvalitativ undersøkelse får vi muligheten til å formidle erfaringer og fortellinger som går i dybden på problemstillinger som blant annet har kommet fram gjennom den kvantitative Monitorundersøkelsen. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon for de som ønsker å komme videre med å bruke ulike digital verktøy og medier i egen undervisning.

Hva er Monitor?