Barnehagemonitor 2015

Barnehagemonitor 2015 er en oppfølger av Barnehagemonitor 2013 og gir et nytt og oppdatert bilde av barnehagens tilgang samt ansattes kompetanse og holdninger knyttet til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Første gang publisert på iktsenteret.no.

Se også Barnehagemonitor 2013

Hva er Monitor?