Barnehagemonitor 2013

Barnehagemonitor 2013 er Senter for IKT i utdanningens første kartlegging av den digitale tilstanden i barnehagen. Å veilede barna i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy vil kunne bidra til økt kvalitet i barnehagen, og til å motvirke digitale skiller.

Første gang publisert på iktsenteret.no

Se også Barnehagemonitor 2015

Hva er Monitor?

Barnehagemonitor var en kartlegging som ble gjennomført i 2013 og 2015. Målet var å gi et bilde av barnehagens tilgang til digitale verktøy i barnehagen, samt de ansattes kompetanse og holdninger.

Monitor skole var en kvantitativ undersøkelse som ble gjennomført hvert annet år i perioden 2003–2019. Hensikten var å kartlegge elevers digitale kompetanse på 7. trinn, 9. trinn og vg2. Undersøkelsen omfattet holdninger til IKT, bruk av IKT, valg og utvikling av læringsstrategier, og læringsutbytte.

Se oversikt over alle rapportene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!