Barnehagemonitor 2013

Barnehagemonitor 2013 er Senter for IKT i utdanningens første kartlegging av den digitale tilstanden i barnehagen. Å veilede barna i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy vil kunne bidra til økt kvalitet i barnehagen, og til å motvirke digitale skiller.

Første gang publisert på iktsenteret.no

Se også Barnehagemonitor 2015

Hva er Monitor?