Individuell vurdering Udir-2-2020

I dette rundskrivet vil du finne informasjon om de enkelte bestemmelsene og endringene som er gjort. Rundskrivet er nytt, men store deler av teksten er hentet fra rundskrivet Udir-5-2016 og Udir-1-2010.

Forskrift til opplæringsloven (forskriften) kapittel 3 og 4 og forskrift til friskoleloven kapittel 3 om individuell vurdering ble endret med virkning fra 1. august 2020. Bestemmelsene er omstrukturert, tydeliggjort og forenklet. Mange av formuleringene er nye, men mye av innholdet fra tidligere er videreført. Det er kun i § 3-28 siste ledd og § 3-27 det er gjort realitetsendringer. De andre bestemmelsene er videreføring av gjeldende rett.

Rundskrivet gjelder så langt det passer for forskrift til opplæringsloven kapittel 4 og forskrift til friskoleloven kapittel 3.

Det som står i dette rundskrivet vil også gjelde for LK06, med mindre annet er angitt.

Kapittel 3 individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring på lovdata.no

Innhold

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}