Veg- og anleggsfaget (VOA03‑02)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
VOA3004Veg- og anleggsfaget
VOA3103Veg- og anleggsfaget, skriftleg