Veg- og anleggsfaget (VOA03‑02)
Vurderingsordning

Sluttvurdering