Veg- og anleggsfaget (VOA03‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Bygging av infrastruktur

Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring

Helse, miljø og sikkerheit