Hva er nytt i bygg- og anleggsteknikk?

Læreplanene i bygg- og anleggsteknikk legger vekt på bærekraftig utvikling og yrkesutøverens ansvar for å skape trygge arbeidsplasser. 

Når elever og lærlinger bygger konstruksjoner og infrastruktur, skal de lære å jobbe på grunnlag av kompetanse om naturens tålegrenser. Utdanningsprogrammet handler også om hvordan valg av produkter, materialer og arbeidsmetoder kan bidra til å bevare naturressurser, skape helsefremmende inne- og utemiljø og ivareta kulturarven.