Veg- og anleggsfaget (VOA03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar