Vg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)
Kjerneelement

Drift, utvikling og lønnsemd

Service- og vertskapsrolla

Tryggleik og beredskap