Hva er nytt i salg, service og reiseliv?

Salg, service og reiseliv er et helt nytt utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. 

Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav til nytenking og kreativitet, og der de må reflektere rundt lønnsomhet, etikk og bærekraft før de tar beslutninger.