Grunnleggjande ferdigheiterVg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter