Gyldigheit og innføringVg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01)

Den nye versjonen av læreplanen for Vg1 sal, service og reiseliv (SSR01‑01) innføres fra 1.8.2020.

For fag i videregående opplæring innføres nye versjoner av læreplanene slik:

  • Skoleåret 2020–21 tar Vg1 i bruk de nye læreplanene.
  • Skoleåret 2021–22 tar Vg2 i bruk de nye læreplanene.
  • Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk de nye læreplanene.

For valgfag 8.–10. trinn innføres nye versjoner av læreplanene skoleåret 2020-21.

Gjeldande versjon

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått