Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Ressursbruk og fordeling

Samfunnsøkonomisk metode og analyse

Makroøkonomi og økonomisk politikk