Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Samfunnsøkonomi 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Samfunnsøkonomi 2 (kompetansemål)

Utgåtte versjoner