Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier