Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Samfunnsøkonomi 1140
Samfunnsøkonomi 2140