Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold