Gyldighet og innføringNorsk kort botid vgo (NOR09‑04)