Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram 

 • lese et utvalg egnede norrøne tekster i oversettelse og sammenligne med tekster fra nyere tid
 • sammenligne fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land med fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese egnede tekster fra før 1850, se dem i kulturhistorisk kontekst og diskutere hvilken relevans de har i dag
 • utvikle et funksjonelt ordforråd og uttrykke seg med godt forståelig uttale
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • bruke fagkunnskap og retoriske appellformer i egen tekstskaping
 • skrive enkle litterære tolkninger og sammenligninger
 • bruke og vise til kilder og mestre regler for kildebruk
 • kjenne til og bruke sentrale regler innenfor rettskriving, formverk, setningsbygning og tekstbinding
 • bruke fagspråk til å sammenligne særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om grammatikk, tekst og sjanger til å forbedre egne tekster
 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • bruke norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser for å utvikle ordforråd og begrepsapparat

Underveisvurdering