Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram 

 • lese et utvalg egnede norrøne tekster i oversettelse og sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • sammenligne
  fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land med fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese egnede tekster fra før 1850, se dem i kulturhistorisk kontekst og diskutere hvilken relevans de har i dag
 • utvikle
  et funksjonelt ordforråd og uttrykke seg med godt forståelig uttale
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere
  muntlig og skriftlig
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske appellformer i egen tekstskaping
 • skrive enkle litterære tolkninger og sammenligninger
 • bruke
  og vise til kilder og mestre regler for kildebruk
 • kjenne til og bruke
  sentrale regler innenfor rettskriving, formverk, setningsbygning og tekstbinding
 • bruke
  fagspråk til å sammenligne
  særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • bruke
  tilbakemeldinger og kunnskap om grammatikk, tekst og sjanger til å forbedre egne tekster
 • gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • bruke
  norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser for å utvikle
  ordforråd og begrepsapparat

Underveisvurdering