Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • avlese, følge regler for turtaking og gi tilbakemelding i tegnspråksamtaler
 • samtale om trekk i døves historie og gi eksempler på hvordan tegn oppstår
 • avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • bruke
  og avlese norsk enhånds- og tohåndsalfabet og internasjonalt håndalfabet
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tegnspråktekster
 • samtale om og gjøre rede for
  noen likheter og forskjeller mellom ulike tegnspråk
 • beskrive
  , fortelle og argumentere, og bruke
  norsk tegnspråk på kreative måter i egne tekster
 • utforske
  og bruke
  noen faste tegnuttrykk
 • utforske
  og presentere
  norsk tegnspråks opprinnelse
 • forstå
  og forklare hvordan vi gjennom språkbruk i direkte og digital samhandling kan krenke andre
 • bruke
  fagspråk om tegnspråkets grammatikk og oppbygning

Underveisvurdering