Norsk tegnspråk (NOR04‑05)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått