Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit ja árvvoštallan Jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

  • analyseret ja dulkot norgga ja sámi čáppagirjjálašvuođa ja áššeprosa ođđadárogillii ja girjegillii 1850-logu rájes gitta dálážii ja reflekteret teavsttaid birra kulturhistorjjálaš konteavstta ja iežas dálááiggi vuođul
  • suokkardit ja reflekteret mo realisttalaš ja modernisttalaš árbevieru teavsttat govvidit olbmo, luonddu ja servodaga
  • čállit girjjálaš dulkomiid ja buohtastahttimiid
  • analyseret ovttastuvvon teavsttaid ovdanbuktinvugiid iešguđetlágan mediain ja árvvoštallat daid ovttasdoaibmama
  • geavahit fágamáhtu ja dárkilis fágagiela suokkardeaddji ságastallamiin, digaštallamiin ja njálmmálaš ovdanbuktimiin dárogielfágalaš fáttáid birra
  • čállit áššeprosateavsttaid retorihkalaš analysaid ja dulkomiid
  • hálddašit guovddáš čálalaš hápmegáibádusaid dárogielas ja čállit teavsttaid rehálaš gáldogeavahemiin ja dárkilis gielain
  • geavahit fágagirjjálašvuođa, kritihkalaččat árvvoštallat gálduid ja čállit fágaartihkkaliid mat čilgejit ja ságaškuššet dárogielfágalaš fáttáid
  • čilget hállangiela rievdama Norggas dál ja reflekteret giela, kultuvrra ja identitehta oktavuođaid birra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan