Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling