Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Agronomisk grunnkompetanse

Yrkesutøvelse i landbruk og gartnernæringen

Forvaltning av naturgrunnlaget

Sikkerhet og kvalitet