Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister