Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier