Vg2 landbruk og gartnernæring (LGA02‑03)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Produksjon og tjenesteyting297
Forvaltning og drift180