Tverrfaglige temaerVg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap