VurderingsordningVg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister