Vg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier