Fagenes relevans og sentrale verdierVg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)