Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kjerneelement

Handverksferdigheiter

Kunst- og designprosessar

Visuell kommunikasjon

Kulturforståing