Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • bruke handverksteknikkar og handverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på ein miljømedviten og trygg måte
  • undersøkje eigenskapar ved materiale og dele sanseerfaringar
  • utforske ulike visuelle uttrykk og byggje vidare på ideane til andre i eige skapande arbeid
  • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
  • studere form gjennom å teikne, male og fotografere
  • skape forteljingar ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon frå lokale og nasjonale kunstverk
  • førestille seg og beskrive framtida gjennom teikning og modellar
  • planleggje og konstruere i naturmateriale etter inspirasjon frå samisk og lokal byggeskikk
  • vise fram og presentere objekt gjennom utstilling eller samling

Undervegsvurdering