Kunst og handverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke
  handverksteknikkar og handverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på ein miljømedviten og trygg måte
 • undersøkje eigenskapar ved materiale og dele sanseerfaringar
 • utforske
  ulike visuelle uttrykk og byggje vidare på ideane til andre i eige skapande arbeid
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • studere form gjennom å teikne, male og fotografere
 • skape forteljingar ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon frå lokale og nasjonale kunstverk
 • førestille seg og
  beskrive
  framtida gjennom teikning og modellar
 • planleggje
  og konstruere i naturmateriale etter inspirasjon frå samisk og lokal byggeskikk
 • vise fram og
  presentere
  objekt gjennom utstilling eller samling

Undervegsvurdering