Kunst og handverk (KHV01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar