Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Kreativ problemløsing

Teknologi, individ og samfunn

Modellering og programmering

Digital representasjon og informasjonsutveksling